h

Oplieding

OPLIEDING

EIBOARD Education Solution is in tûke klaslokaaloplossing dy't binnen it ûnderwiiskurrikulum de nije en ynnovative manier fan learproses en lêzingen omfettet troch ymplemintaasje fan moderne ynformaasjekommunikaasjetechnologyen mei it doel om ynnovaasje en gearwurking yn learproses te fergrutsjen, om bettere kommunikaasje tusken learkrêften en studinten te garandearjen en om de algemiene effisjinsje fan learen te ferheegjen. It is ek in tûke studint-sintraal manier fan lesjaan, boud om ynteraktyf learen mooglik te meitsjen.

Help Leararen

• Om de lesplanning en ûnderfiningen yn 'e klasse fan learkrêften te ferrykjen.

Om studinten te belûken troch it learen leuk te meitsjen.

Om de ûnderfiningen yn 'e klasse fan studinten te ferbetterjen troch learaktiviteiten te diversifiëren.

Om de learresultaten fan learlingen te ferbetterjen, sawol fakspesifyk as yn in bredere kontekst.

Om learkrêften yn steat te stellen de technology te yntegrearjen yn har klaslokalen.

Help Studinten

Om foardielich te wêzen foar alle soarten studinten

Om maklik te learen mei moderne technology

Ta aktive dielname oan it ûnderwiis

Om ynteraksje mei leararen mei help fan handheld smart terminals yn klassen

Om it learproses nei de klasse te besjen

Help âlden

Om te witten wat har bern yn 'e klasse learden en help te jaan op kursussen

Om mear te witten oer de learbetingsten fan har bern